Masarykova univerzitaBaixar 6,67 Mb.
Página1/29
Encontro05.01.2017
Tamanho6,67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
MASARYKOVA UNIVERZITA

FILOZOFICKÁ FAKULTA

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH JAZYKŮ A LITERATUR

Magisterská diplomová práce

BRNO 2015 Martina Střelková

Masarykova Univerzita

FILOZOFICKÁ FAKULTA

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH JAZYKŮ A LITERATUR

Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školyTradução comentada dos contos Rosa do Riboque e Solidariedade do livro Rosa do Riboque e outros contos de Albertino Bragança

Martina Střelková

Magisterská diplomová práce

Vedoucí práce: PhDr. Marie Havlíková.

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury.

……………………………………………Tímto bych ráda poděkovala vedoucí své diplomové práce PhDr. Marii Havlíkové za ochotu při vedení mé práce, za její časvěnovaný mé práci, její cenné rady a připomínky a za její vstřícný přístup.

Poděkovat bych také chtěla mé rodině za podporu po celou dobu mého studia.

ÍNDICE
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


©bemvin.org 2016
enviar mensagem

    Página principal